Att vara familjehem

Frågorna som ställs under utredningen är både många och ingående. Detta krävs för att vi ska kunna bedriva en verksamhet med den höga kvalitet vi vill hålla.

Söderfamiljer välkomnar dig som är nyfiken på att vara familjehem. Söderfamiljer välkomnar dig som socialsekreterare som letar efter familjehem eller öppenvård. 

Du har ett ledigt rum i ditt hem och du har plats i ditt liv. Du bidrar med omsorg, kunskap, stöd, ledning och humor. Du är en vanlig människa med vanliga behov, men med ett extra gott hjärta. Det är dig vi behöver.

Att vara familjehem är ett ansvarsfullt uppdrag och därför är vi ytterst noggranna när vi utreder och godkänner familjer. En del kan uppleva frågorna som för ingående, men för att vi ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt är det viktigt att vi ställer dessa frågor.

Frågorna handlar om allt från er uppväxt och relationen till era föräldrar till hur ni relaterar till varandra. Vi vill även veta varför ni kan tänka er att öppna ert hem för ett barn eller ungdom. Dessutom kräver vi fläckfria registerutdrag från polisens belastningsregister och Kronofogdens register.

Som familjehem är ni inte ensamma i uppdraget. Vi på Söderfamiljer har inte bara som mål att uppfylla ungdomarnas behov, utan även familjehemmens. Vi kommer finnas som stöd under resans gång och vi kommer hjälpa er i sådana situationer då ni behöver oss

När ni är i inledningsskedet av utredningsarbetet kommer vi be er fylla i en blankett för att skicka till oss. Du hittar den här

© Copyright 2022, Söderfamiljer i väst AB