Om Söderfamiljer

Söderfamiljer tillhandahåller tjänster inom socialt arbete – familjehemsplaceringar och öppenvård efter uppdrag från socialtjänsten. Vi kan även närvara vid bevakade umgängestillfällen.

Vi på Söderfamiljer utreder familjer som socialtjänsten sedan placerar både barn eller ungdomar i. Vi står också för stöd i den omfattning som familjen behöver för att klara av sitt uppdrag.

Söderfamiljer strävar efter att ha välutbildad personal. Vi vill erbjuda socialtjänsten kvalificerat stöd där kommunen går bet. Därför har vi personal med socionomexamen eller likvärdigt, vi har steg-1 utbildad personal samt med långvarig erfarenhet kring kvalificerat kontaktmannaskap.

© Copyright 2022, Söderfamiljer i väst AB