Öppenvård

Det är vår övertygelse att människor har egna förmågor och är kapabla att ta beslut i sitt eget liv.

Ibland drar de besluten åt ett håll där socialtjänsten drar gränser med lagstiftningen som stöd. Vi erbjuder öppenvårdsinsatser för att ge stöd åt att besluten hamnar innan för de gränserna. Vi har för avsikt att komma in i så pass tidigt skede att vi kan bidra till att undvika institutionsplacering samt förebygga svårigheter senare i livet.

Vi ger stöd till familjen att se strukturer och inbördes roller. Lika viktigt som det är att lösa konflikter är det att ge familjen redskap att i framtiden själv kunna ta itu med sina problem och föra konstruktiva samtal. Målsättningen är att stötta, engagera och motivera det egna ursprungliga nätverket så att vi, det professionella nätverket, successivt kan dra oss tillbaka.

Det som skiljer oss från kommunens eget familjearbete är vår flexibilitet som gör vi relativt fort utformar en insats.

Söderfamiljer kan erbjuda följande insatser:

  • Kvalificerat kontaktmannaskap
  • Familjebehandling
  • Familjepedagogiska insatser
  • Ungdomsvård
  • Umgängesstöd

Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grundsyn och lägger stor tyngd på relationerna inom familjen och dess nätverk. VI utgår från människor i kris och de reaktioner vi då uppvisar. Oavsett vilken metod vi använder bygger vårt arbete på de skyddsfaktorer som utredarna inom socialtjänsten identifierat. Vi följer den upprättade vårdplanen där vi står för genomförandeplan.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från kommunal öppenvård och institution. Utbildningen skiftar från socionom, socialpedagog med vidareutbildning inom miljöterapi, familjeterapi, MI, UGL. Utifrån detta är vi trygga med den kvalité vi erbjuder.

© Copyright 2022, Söderfamiljer i väst AB