Stödboende

Det är ibland svårt att bo kvar hemma med sina föräldrar men en är inte helt beredd att klara sig själv.

Söderfamiljer erbjuder därför också träningslägenheter, stödboende samt kontaktmannaskap och coacher för att stötta våra klienter till att bli självständiga. Vi finns med som stöd på deras väg ut i samhället. Vi vill leverera trygghet, hitta ungdomens egen motivation och på så vis bli självständig.

Stödboendet är boende i egen lägenhet men i en gemensam fastighet med personal kvällar, nätter eller träningslägenhet. Oavsett boendeform ingår det kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi sätter stort värde på att leverera hög kvalitet på våra tjänster, vilket i vårt fall är förenat med så få sammanbrott som möjligt för våra placerade.

Söderfamiljer kan erbjuda boende till stora familjer, boende till kvinnor i behov av skydd och stöd. Ställ frågan där du som socialsekreterare går bet. Kanske kan vi bistå?

© Copyright 2022, Söderfamiljer i väst AB